LỄ TỔNG KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

08:17 04/08/2021

Ngày 05/07/2020 Công ty ADAVIGO đã tổ chức buổi tổng kết 6 tháng đầu năm và tiếp tục thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 ở Tam Đảo.

MỤC LỤC

Ngày 05/07/2020 Công ty ADAVIGO đã tổ chức buổi tổng kết 6 tháng đầu năm và tiếp tục thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 ở Tam Đảo. Tại buổi lễ có sự tham dự của Ông Vũ Tiến Văn – Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Ngọc – Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoài Nam – Phó tổng giám đốc cùng tất cả các thành viên của công ty ADAVIGO.

LỄ TỔNG KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA CÔNG TY ADAVIGO

Ngày 05/07/2020 Công ty ADAVIGO đã tổ chức buổi tổng kết 6 tháng đầu năm và tiếp tục thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 ở Tam Đảo. Tại buổi lễ có sự tham dự của Ông Vũ Tiến Văn – Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Ngọc – Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoài Nam – Phó tổng giám đốc cùng tất cả các thành viên của công ty ADAVIGO.

Theo báo cáo tổng kết của Công ty do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 nhưng công ty vẫn duy trì và phát triển đạt được mức lợi nhuận vô cùng ấn tượng. Thành quả to lớn đã đạt được trong điều kiện trong nước và thế giới vô cùng khó khăn như vậy là nhờ sự chỉ đạo rất kịp thời và có chiến lược phát triển quyết đoán, phù hợp với tình hình thực tế của Ban lãnh đạo công ty và nhờ đồng lòng quyết tâm của tất cả cán bộ công nhân viên của công ty. Tất cả các thành viên của công ty đều không ngại khó không ngại khổ, kề vai sát cánh bên nhau để vượt qua thử thách đạt được thành tích vượt xa cả sự mong đợi.

Cũng trong buổi lễ, Ban Lãnh đạo công ty ADAVIGO đã vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm đạt và vượt mức chỉ tiêu về doanh số.

Trong không khí vô cùng phấn khởi, vui tươi và đoàn kết, ông Vũ Tiến Văn – Chủ tịch HĐQT đã xúc động chia sẻ: “Chúng ta phải nhìn lại thành quả, sự phát triển vượt bậc cũng như những thách thức trong 6 tháng qua để tiếp tục phát huy ưu thế và khắc phục khó khăn chủ quan cũng như khách quan nhằm thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra của 6 tháng cuối năm. Từ đó đề ra các chính sách, kế hoạch điều hành và hành động đồng bộ tất cả phòng ban với quyết tâm và cố gắng cao nhất để trong buổi lễ tổng kết cuối năm chúng ta có thể tự hào thông báo thành quả đạt được và sẽ luôn là địa chỉ tin cậy của khác hàng cũng như các đối tác đã, đang và sẽ hợp tác với chúng ta trong thời gian tới”. 


Siêu khuyến mại